POND

The Brand Innovation Company

Ett Experience Center, över 70 passionerade individer, obegränsad potential. Så profilerar sig POND, innovationsbyrån som idag är en del av PwC. Tillsammans med arkitektbyrån Codesign tog vi fram ett helhetskoncept med tekniska lösningar till det nya kontoret som återspeglar företagets och medarbetarnas kreativitet och innovation.

Ubiq har levererat teknisk utrustning till projektrum, mötesrum, mobila videoväggar och företagets egna konceptrum, Sandbox, för workshops med fokus på samarbete. Varje mötesrum är uppbyggt kring ett eget visuellt tema och tilltänkta användningsområde där fokus ligger på användarvänlig teknik som är till för att användas dag efter dag. När kreativiteten flödar ska allting bara fungera.