Swedavia Open Sky

Swedavia Open Sky, Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport

Över 600 flighter passerar Arlanda dagligen, med 160 olika slutdestinationer runt om i världen. Sena nätter, ett jordklot med två meters diameter och precis projection mapping-teknologi krävdes för uppdraget att på ett lekfullt sätt visualisera detta och öka besöksupplevelsen på Terminal 5. Ett utmanande projekt med våra systerbolag Onemotion och Production Republic, i nära samarbete med Swedavia och Flightradar24 för ett unikt slutresultat.

Play Visa Casefilm